ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Регистрация, откриване, пленарни и секционни заседания: хотел „ATLANTIS Resort&Spa, в Бургас, кв. Сарафово - конферентен блок

НАСТАНЯВАНЕ
хотел „ATLANTIS Resort&Spa в Бургас, кв.Сарафово
При пътуване с автомобил може да използвате GPS координати хотел „ATLANTIS Resort&Spa, в Бургас, кв. Сарафово”, ул. ”Ангел Димитров” № 58
N 43° 5629742           E 28° 5293967

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
От летището до хотел „ATLANTIS Resort&Spa в кв.Сарафово - автобус №15 - 4-та (последна) спирка в кв. Сарафово и по улицата след 250 м е хотелът.
От автогара „ЮГ” и ж.п. гара в Бургас до хотел „хотел „ATLANTIS Resort&Spa” в кв.Сарафово” – автобус №15 - последна спирка в кв. Сарафово е точно пред хотела.

ПРОГРАМНА СХЕМА
29.08.2018 г. (сряда) Регистрация на участниците във В конферентния блок на „хотел „ATLANTIS Resort&Spa”” от 16:00 до 20:00.
30.08.2018 г. (четвъртък) Регистрация на участниците В конферентния блок на „хотел „ATLANTIS Resort&Spa” от 08:00 до 10:00. Откриване. Пленарна сесия. Конферентни сесии. Постерна сесия. Коктейл „Добре дошли”
31.08.2018 (петък) Конферентни сесии. Закриване на конференцията
01.09.2018 (събота) Отпътуване на участниците


 

ORGANIZER


 

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
12-15.03.2018, BOROVETS, BULGARIA

XI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
14 – 17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
14–17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA


XXV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
18-20.04.2018 PLEVEN, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
30.05-02.06.2018 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
18-21.06.2018
Varna, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
20-23.06 2018
VARNA, BULGARIA

VI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
25-28.06.2018 - BURGAS, BULGARIA

XXVI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
27-30.06.2018 BURGAS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
29.08-01.09.2018 BURGAS, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
10-13.09.2018 - VARNA, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
12–15.09.2018
VARNA, BULGARIA

20th INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES
CSIT 2018
24-27.09.2018,
VARNA, BULGARIA

II INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
10-13.12.2018, BOROVETS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA