ДОКЛАДИ

В програмата на конференцията ще бъдат включени и ще се публикуват само доклади, приети от рецензенти, оформени в съответствие със графичните и текстови инструкции и които са станали публично достояние на секционните или постерните заседания.
            Пълният текст на доклада, в обем до 4 страници, заедно със Заявката за участие (форма "В") или online регистрация трябва да бъдат изпратени не по късно от 30.10.2024. Наименованието на файла с доклада трябва да съдържа входящият номер, името на първият автор и csw. Например: 121.ivanov.csw.doc.
            Представянето на докладите на секционните заседания трябва да бъде на английски език. Допуска се докладването да бъде на български език, със задължително изискване мултимедийната презентация да е на английски език.
            При невъзможност за участие в секционните заседания на конференцията за изнасяне на доклада, той трябва да бъде представен в постерната сесия. В този случай се заплаща само „Публикационна такса” и докладът ще бъде публикуван в конферентните издания. Авторите, които ще участват задочно в конференцията, трябва да изпратят до 25.11.2024 по e-mail постерния вариант на доклада, оформен според изискванията на текстовата и графичната инструкции за постери, за да стане той публично достояние на участниците в конференцията. Организационният комитет поема задължението да разпечата постера във формат А1 и да го включи в постерната сесия.
            Всички инструкции могат да бъдат намерени на интернет страница на конференцията http://www.conserving-soils.eucom/ От нея можете да снемете и заглавната страница на доклада. За облекчение на авторите, на заглавната страница има написан форматиран текст с шрифт и място и когато го замените с вашето заглавие и автори, те ще бъдат с необходимия шрифт и на нужното място.

ТЕМАТИКА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

ПУБЛИКАЦИИ


ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA

X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
02-05.09.2024,
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024,
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
04–07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
09-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA