ДОКЛАДИ

В програмата на конференцията ще бъдат включени и ще се публикуват само доклади, приети от рецензенти, оформени в съответствие със графичните и текстови инструкции и които са станали публично достояние на секционните или постерните заседания.
            Пълният текст на доклада, в обем до 4 страници, заедно със Заявката за участие (форма "В") или online регистрация трябва да бъдат изпратени не по късно от 31.07.2023. Наименованието на файла с доклада трябва да съдържа входящият номер, името на първият автор и csw. Например: 121.ivanov.csw.doc.
            Представянето на докладите на секционните заседания трябва да бъде на английски език. Допуска се докладването да бъде на български език, със задължително изискване мултимедийната презентация да е на английски език.
            При невъзможност за участие в секционните заседания на конференцията за изнасяне на доклада, той трябва да бъде представен в постерната сесия. В този случай се заплаща само „Публикационна такса” и докладът ще бъде публикуван в конферентните издания. Авторите, които ще участват задочно в конференцията, трябва да изпратят до 01.09.2023 по e-mail постерния вариант на доклада, оформен според изискванията на текстовата и графичната инструкции за постери, за да стане той публично достояние на участниците в конференцията. Организационният комитет поема задължението да разпечата постера във формат А1 и да го включи в постерната сесия.
            Всички инструкции могат да бъдат намерени на интернет страница на конференцията http://www.conserving-soils.eucom/ От нея можете да снемете и заглавната страница на доклада. За облекчение на авторите, на заглавната страница има написан форматиран текст с шрифт и място и когато го замените с вашето заглавие и автори, те ще бъдат с необходимия шрифт и на нужното място.

ТЕМАТИКА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

ПУБЛИКАЦИИ


ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
06–09.03.2024 BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
03-06.06.2024, BOROVETS, BULGARIA


XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
04-07.09.2024, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

XIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA