ТАКСИ

За членове на НТСМ
Вид такса
Лева
Преди 30.10
След 30.10
01. Конферентни такси:
1.1 Такса за участие в Международна научна конференция  „Опазване на почвите и водите”
Включва:  Публикуване в периодичното издание "International Scientfic Conference "Conserving Soils and Waters"", ISSN (PRINТ) 2535-0234, ISSN (ONLINE) 2535-0242 и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език, конферентни материали, коктейл „Добре дошли”, кафе паузи.

230
150*

* За млади  учени  до 35 години

250
200*

* За млади  учени  до 35 години

1.2. За втори и трети доклад се заплаща само такса публикация 140 170
02. Придружаващи лица (включва и съавторите)
Включва: коктейл "Добре дошли", конферентни материали, кафе паузи,
120 150
03. Такса публикация (За автори, които ще участват „задочно” в конференцията)
Включва:
Публикуване в периодичното издание "International Scientfic Conference "Conserving Soils and Waters"", ISSN (PRINТ) 2535-0234, ISSN (ONLINE) 2535-0242 и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език, конферентни материали, коктейл „Добре дошли”, кафе паузи и отпечатване на постерния доклад във формат А1.

140

170

04. Доплащания:
4.1 за получаване на конференцията броя на списанието (тома с доклади)

30

30

4.2 за получаване по пощата броя на списанието (тома с доклади);

40 40

 

НОЩУВКИ

Хотел „EЛА” *** - Боровец
Цена на една нощувка без ДДС. В цената е включена многокомпонентна закуска и вечеря на бюфет:
единична стая – 140 лв.,
двойна стая – 190 лв. .

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
С банков превод по сметката на Научно-технически съюз по машиностроене в ПРОКРЕДИТ БАНК:
IBAN: BG71 PRCB 9230 1049 8985 01,
BIC: PRCBBGSF
Получател: НТС по машиностроене „Индустрия-4.0”
В нареждането посочете за „csw” и напишете входящия номер на доклада, който ще намерите в списъка "Получени резюмета и доклади", който текущо  се актуализира;
В брой в офиса на Съюза по машиностроене: София, ул. „Г.С. Раковски” 108, ет. 4, офис 411.

Забележки:
1. Таксите за банковите преводи са за сметка на изпращача.
2. Посочените суми се завишават с дължимия ДДС 20 %.

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA

X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
02-05.09.2024,
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024,
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
04–07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
09-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA