НАЧАЛО

Международна научна конференция „Опазване на почвите и водите”

30.08-02.09.2017 година в хотел „Атлантис”, кв.Сарафово, Бургас

 

 

ПОКАНА

Предстоящата Международна научна конференция „Опазване на почвите и водите” ще се проведе от 30.08 до 02.09.2017 година в хотел „Атлантис”, кв.Сарафово, Бургас, България.


Опазването на природните ресурси е най-важния въпрос пред човечеството. Учените от цял свят са призвани да дадат своя принос за запазване на природното богатство и доброто на човечеството. Опазването на почвите и водите чрез развитието на науката и технологиите се превръща в приоритет и мотивиращ фактор в живота на много хора и цели общества.


Целта на нашата конференция е да бъде място за среща на учените от различните страни да представят резултатите от своите изследвания, да споделят своите научни достижения и идеи, да дискутират и предлагат решения за поддържането на баланс и хармония между обществото и природата. Конференцията ще даде възможност за нови познанства и приятелства, а това поражда и нови идеи.


Програмата на конференцията ще даде възможност за почивка, развлечения и запознаване с културните, исторически и природни забележителности черноморското крайбрежие.


За нас ще бъде удоволствие и чест да приемете нашата покана за участие в Международната научна конференция „Опазване на почвите и водите” и ще бъдем благодарни, ако я направите достояние на ваши колеги и приятели.

 

Чл.кор. Проф. дтн Христо Белоев
Председател на Международния програмен комитет


Проф. дтн Георги Попов
Председател на Научно технически съюз по машиностроене


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ORGANIZER


 

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
13-16.03.2017, winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
15–18.03.2017 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA


XXIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
05-07.04.2017 PLEVEN, BULGARIA


V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
31.05-03.06 2017 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
19-22.06 2017 VARNA, BULGARIA


 


V INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
21 - 24.06.2017 - VARNA, BULGARIA

XXV INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
28.06-01.07.2017 BURGAS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATERS
30.08-02.09.2017 BURGAS, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
11-14.09.2017 - VARNA, BULGARIA

XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
13-17.09.2017 VARNA, BULGARIA


XI CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS TECHNICAL SCIENCE AND INDUSTRIAL MANAGEMENT
13-16.12.2017 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

 

INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE AUTOMATIZATION IN INDUSTRY 4.0
13-16.12.2017 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA